Back

Sådan bruger du Myggetal.dk

Home
DTU Veterinærinstituttet og nu Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet har i de seneste år opstillet både myggefælder og mittefælder forskellige steder i Danmark, og ud fra fangsten i disse viser myggetal.dk hver uge, hvor mange stikmyg og mitter, der i gennemsnit er i Danmark netop nu, samt sammenlignet med de foregående år.

Graferne "myggeplage" og "mitteplage" viser, hvor mange gange et menneske eller et dyr gennemsnitligt kan blive stukket på et døgn. Grafen for myggeplagen viser de stikmyggearter, der generer mennesker og husdyr mest. Grafen for mitteplagen viser på samme måde de mitter, der plager os og vores husdyr.

På graferne kan man se, hvordan mygge- og mitteplagen udvikler sig uge for uge, og man kan sammenligne med de foregående år. Hvis man skal besøge et sted, man har besøgt tidligere, kan graferne således give et bud på, om man nu skal forvente flere eller færre myg og mitter end sidste gang.

Sø eller have
Myggetal.dk viser kun de generelle tendenser, og man skal huske, at der er store lokale variationer i antallet af myg og mitter.

Derfor kan det ofte godt betale sig, at prøve se nærmere på de figurer, der viser de forskellige grupper af myg og mitter, hvis man vil have mere præcise målinger.

Skal man f.eks. være ved en sø, bør man holde særligt øje med sumpmyggene. Skal man til havefest i et parcelhuskvarter, er det derimod bedre at se på skovmyg, hvis der er i starten af sommeren, eller malariamyg og husmyg, hvis det er sidst på sommeren.

Det er også værd at huske, at der er flere myg og mitter om aftenen end der er om dagen, ligesom blæsevejr altid hjælper på plagen.

Blodsugende mitter
Myggetal.dk kan også hjælpe dyrlæger, landmænd og hesteejere til at være opmærksomme på mitteplagen.

Vi mennesker overser ofte mitterne, men de små blodsugere kan stresse dyr og forårsage allergiske reaktioner hos især heste.

Tilbage