Mygge-, mitte-, flåt- og klægtal  



Status per d. 25. april 2018: